Prefabrikacija

Montažni prefabrikovani elementi su savremen sistem građenja danas. Primenom ovog sistema, konstruktivni elementi objekta se proizvode u određenim ciklusima ...

Saznajte više

OPP ploče

Ošupljene prednapregnute ploče su montažni međuspratni konstruktivni elementi proizvođačke širine 120 cm, a promjenjive dužine i debljine ploče ...

Saznajte više

Ispitivanje

U sopstvenoj laboratoriji za građevinske materijale se prema važećim standardima obavljaju ispitivanja fizičkih i mehaničkih svojstava svežeg i očvrslog betona ...

Saznajte više

O nama

Građevinsko preduzeće "NOVOTEHNA" je specijalizovano građevinsko preduzeće za izvođenje građevinskih objekata od prefabrikovanih betonskih elemenata, objekata visoke i niske gradnje, hidrotehničkih objekata, sanaciju i izvođenje specijalnih radova, instalacija i završnih radova.

Preduzeće ima iza sebe referenc listu izgrađenih objekata, a kao dokaz iskustva i kvaliteta poseduje verifikovanu licencu za registrovane delatnosti.