slide01

Građevinsko preduzeće “NOVOTEHNA” je specijalizovano građevinsko preduzeće za izvođenje građevinskih objekata od prefabrikovanih betonskih elemenata, objekata visoke i niske gradnje, hidrotehničkih objekata, sanaciju i izvođenje specijalnih radova, instalacija i završnih radova.

Preduzeće ima iza sebe referenc listu izgrađenih objekata, a kao dokaz iskustva i kvaliteta poseduje verifikovanu licencu za registrovane delatnosti.

Izgrađujemo sve objekte od prefabrikovanih betonskih elemenata:
– hale za proizvodnju
– robne kuće
– podna i spratna skladišta za rasute i paletirane terete
– fiskulturne dvorane
– poljoprivredne objekte: farme za tov junadi, senjake, ovčarnike i sl.
– montažne betonske silose raznih veličina
– izvođenje završnih radova i instalacija u objektima

Građevinsko preduzeće “NOVOTEHNA” je spremno da izvrši kvalitetno i u ugovorenom roku sve ponuđene radove.