Novotehna Inžinjering


Novotehna Inžinjering je posebna firma u okviru Novotehne koja se bavi projektovanjem objekata od prefabrikovanih konstruktivnih elemenata.

Našom ponudom obuhvaćena je i projektna dokumentacija za nuđene radove. Naši stručnjaci su spremni da pruže investitoru kompletnu stručnu informaciju u najkraćem roku po svakom pitanju iz naše delatnosti.